loading

آشنایی با مفهوم رشد فراگیر (مطالعه موردی ایران)

نویسندگان: هما طاهری، عالیه ناظمی و مریم گیاهی

چکیده

نگاه به گذشته کشور نشان می‌دهد که مواهب حاصل از رشد اقتصادی، الزاماً به شکلی متوازن بین مشارکت‌کنندگان در حصول آن توزیع نشده‌است؛ برخی از قطار رشد جا مانده‌اند و برخی بیشترین بهره را از آن برده‌اند. در حالی که دستیابی به رشدی پایدار که به توسعه همه‌جانبه کشور بیانجامد، تنها از مسیر افزایش سطح بهره‌مندی جامعه امکان‌پذیر است.

در چارچوب رشد فراگیر، فراگیری رشد اقتصادی به‌صورت «برابری فرصت‌های رشد» تبیین می‌شود. رشد فراگیر بر دو هدف خلق فرصت‌ها و فراهم کردن شرایط بهره‌مندی از آن‌ها برای همگان، تمرکز دارد. زمانی رشد را می‌توان فراگیر دانست که مستقل از شرایط افراد، اجازه‌ مشارکت و ایفای نقشی در آن به همه‌ی اعضای جامعه به صورت برابر داده‌ شده ‌باشد.

مطالعه رشد فراگیر با ممکن ساختن امکان شناسایی فقرا، ویژگی‌های آن‌ها و همچنین امکان بررسی موانع بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با فقرا، را هم از سوی تقاضای نیروی کار و هم از سوی عرضه نیروی کار فراهم می‌کند. نتایج حاصل از سیاست‌هایی که بر اساس این مطالعه در سایر کشورها اتخاذ شده، تأثیر مثبتی در افزایش اشتغال، تطبیق مهارت با تقاضای بازار کار و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و بر اساس اولویت داشته‌است.

امید است که پیشبرد یک مطالعه مشابه –یعنی طرح پژوهشی پیشرو- بتواند به عنوان راهنما برای شناسایی فقرا و جاماندگان از رشد اقتصادی، ویژگی‌های آن‌ها و همچنین‌ ارائه برنامه‌هایی مناسب و برحسب اولویت مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، رشد فراگیر، برابری فرصت‌ها

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *